Hlavní Význam Tarotových Karet Velké Arkány Význam tarotových karet Temperance

Význam tarotových karet Temperance

Významy tarotových karet Major Arcana > Významy tarotových karet Temperance Temperance Tarot Card Významy tarotové karty význam

Líbí se vám tento balíček?
Kupte si
Tarotový balíček pro každý den

Klíčová slova střídmosti

VZPŘÍMENÝ:Rozvaha, umírněnost, trpělivost, účelnost

OBRÁCENĚ:Nerovnováha, nadbytek, samoléčení, opětovné vyrovnání

Popis střídmosti

Karta Střídmost zobrazuje velkého okřídleného anděla, který je mužský i ženský. Má na sobě světle modré roucho s trojúhelníkem uzavřeným ve čtverci na přední straně, což představuje, že lidé (trojúhelník) jsou vázáni Zemí a přírodním zákonem (čtverec). Anděl balancuje mezi jednou nohou na skalách, čímž vyjadřuje potřebu zůstat při zemi, a jednou nohou ve vodě, která ukazuje potřebu být v proudu. Nalévá vodu mezi dva šálky, symbolizující proudění a alchymii života.

V pozadí je klikatá cesta vzhůru k pohoří, odrážející cestu životem. Nad horami se vznáší zlatá koruna zahalená do zářícího světla, symbol vykročení na Vyšší cestu a zachování věrnosti svému životnímu účelu a smyslu.

POZNÁMKA: Popis významu tarotových karet je založen na kartách Rider Waite.

Temperance Tarot Card Významy tarotové karty význam

Líbí se vám tento balíček?
Kupte si
Tarotový balíček pro každý den

Připojte se k 9 000+ tankování jejich účelu

s

Mel Tarot Planner

ZÍSKEJTE MOU KOPII

Temperance Vzpřímená

Střídmost je karta, jak do vašeho života vnést rovnováhu, trpělivost a umírněnost. Jste vyzváni, abyste stabilizovali svou energii a umožnili životní síle, aby vámi proudila bez síly a odporu. Je čas obnovit svůj tok a dostat svůj život zpět do pořádku a rovnováhy.

Tato karta vás vyzývá, abyste zůstali v klidu, i když vám život připadá stresující nebo zběsilý. Udržujte si vyrovnaný temperament a ovládejte své emoce. Naučili jste se zachovat klid ve stresových situacích. Malé věci se k vám nedostanou díky vašemu zdánlivě bohatému zdroji trpělivosti. Vaše úcta k rovnováze a klidu je to, co vám pomůže dosáhnout a zažít naplnění ve vašem životě.

Temperance vás žádá, abyste se vydali střední cestou a vyhověli všem perspektivám. Nyní není čas na přílišné názory nebo kontroverzní názory. Buďte mírotvorci a zaujměte vyvážený a umírněný přístup, vyhýbejte se jakýmkoli extrémům. Zapojte ostatní a spojte různé skupiny lidí, abyste vytvořili harmonii a spolupráci. Společnou prací společně využijete správný mix talentů, zkušeností, schopností a dovedností.

Uvnitř střídmosti je alchymie. Tato tarotová karta je o prolínání, míchání a kombinování různých prvků způsobem, který vytváří něco nového a ještě cennějšího než jeho jednotlivé části. ‚Blending‘ může mít mnoho podob; například smíšená rodina, umělec, který míchá různé materiály nebo techniky, barman, který míchá nové a vzrušující koktejly, nebo šéfkuchař, který kombinuje různé kuchyně a styly vaření.

Karta Střídmost ukazuje, že máte jasnou, dlouhodobou vizi toho, čeho chcete dosáhnout. Neuspěcháte věci; místo toho si dáváte čas, abyste zajistili, že odvedete tu nejlepší práci, jakou můžete. Víte, že k dosažení svých cílů potřebujete umírněný a řízený přístup.

Konečně, tato karta odráží vyšší vzdělání. Učíte se hodně tam, kde jste teď, a jste v míru s tím, co děláte – všechno jde dobře dohromady. Váš vnitřní hlas vás vede ke správnému výsledku a vy trpělivě nasloucháte a následujete.

Temperance obrácená

Pokud jste nedávno zažili období přemíry, Temperance Reversed je vaší výzvou (nebo někdy vaším varovným signálem), abyste co nejdříve obnovili rovnováhu a umírněnost. Možná jste se přejídali, pravidelně pili, kupovali jste si věci, které si nemůžete dovolit, hádali jste se s blízkými nebo se zapojovali do negativních myšlenkových vzorců. Tyto činnosti vás oddalují od toho, kým jste a co tu máte dělat. Je tedy čas přestat. Jak se říká, všeho s mírou! Nebo možná zjistíte, že potřebujete 100% abstinenci, abyste prolomili tento negativní cyklus a uvedli svůj život opět do rovnováhy.

Temperance Reversed může být také známkou toho, že cítíte, že ve vašem životě něco není „nepořádek“, což vytváří stres a napětí. Život neplyne tak snadno, jak jste doufali, nebo se zevnitř ozývá mrzutý hlas, počkej chvíli! To se nezdá správné! Můžete to ignorovat a pokračovat v životě jako obvykle. Ale věnujte pozornost varování Temperance: Pokud zůstanete v tomto stavu příliš dlouho, ten hlas bude stále hlasitější, dokud nebudete věnovat pozornost. Nebo si to můžete poslechnout hned a provést potřebné úpravy, abyste znovu našli svůj tok. Zaměřte se na svou dlouhodobou vizi a vyšší účel a snažte se sladit své každodenní aktivity s touto vizí.

Mírnost obrácená může odrážet období sebehodnocení, ve kterém můžete přehodnotit své životní priority. Vnitřně se můžete cítit povoláni jedním směrem, ale váš každodenní život nemusí odpovídat tomu, co se objevuje. Vnímejte to jako svou příležitost sladit svou vyšší vibraci s vaším vnějším světem. Možná budete muset změnit své životní uspořádání, vztahy, kariéru a každodenní návyky, abyste mohli pěstovat více rovnováhy a cíle v souladu s vašimi novými prioritami. Nebuďte překvapeni, když se dostanete do napětí nebo dokonce konfliktu, když sladíte svůj vnitřní a vnější svět; je to přirozená součást procesu zvyšování úrovně a vytváření pozitivní změny.

Podobně může být Temperance Reverseed voláním po hlubokém sebeuzdravení. Vytvořením větší rovnováhy a umírněnosti ve svém životě otevíráte možnost, aby k takovému uzdravení mohlo dojít. Vzhledem k obrácení této karty to děláte způsobem, který je pro vás osobní a soukromý, bez vlivu ostatních. Víte, že máte to, co potřebujete, abyste se vyléčili a vytvořili ve svém životě více ‚flow‘.