Hlavní Význam Tarotových Karet Velké Arkány Význam tarotových karet spravedlnosti

Význam tarotových karet spravedlnosti

Významy tarotových karet Major Arcana > Významy tarotových karet Spravedlnost Význam tarotových karet spravedlnosti Význam tarotových karet

Líbí se vám tento balíček?
Kupte si
Tarotový balíček pro každý den

Klíčová slova spravedlnosti

VZPŘÍMENÝ:Spravedlnost, poctivost, pravda, příčina a následek, právo

OBRÁCENĚ:Nespravedlnost, nedostatek odpovědnosti, nepoctivost

barack obama čisté jmění forbes

Popis spravedlnosti

Postava Spravedlnosti sedí před volně zavěšeným fialovým závojem, který znamená soucit, a mezi dvěma sloupy, podobnými těm, které rámují Velekněžku a Hierofanta, které symbolizují rovnováhu, zákon a strukturu.

V pravé ruce drží meč, což ukazuje na logické, dobře uspořádané myšlení nezbytné k výkonu spravedlivé spravedlnosti. Meč míří vzhůru – vyjadřuje pevné a konečné rozhodnutí – a dvousečná čepel znamená, že naše činy vždy nesou následky. Váhy na její levé (intuitivní) ruce ukazují, že intuice musí tuto logiku vyvážit a jsou symbolem její nestrannosti. Spravedlnost má na sobě korunu s malým čtverečkem představujícím dobře uspořádané myšlenky a červené roucho se zeleným pláštěm. Zpod jejího oblečení vyskočí malá bílá bota jako připomínka duchovních důsledků vašich činů.

POZNÁMKA: Popis významu tarotových karet je založen na kartách Rider Waite.

Význam tarotových karet spravedlnosti Význam tarotových karet

Líbí se vám tento balíček?
Kupte si
Tarotový balíček pro každý den

Připojte se k 9 000+ tankování jejich účelu

s

Mel Tarot Planner

ZÍSKEJTE MOU KOPII

Spravedlnost Vzpřímená

Karta Spravedlnost představuje spravedlnost, poctivost, pravdu a zákon. Jste voláni k odpovědnosti za své činy a podle toho budete souzeni. Pokud jste jednali v souladu se svým Vyšším Já a pro větší dobro ostatních, nemáte se čeho obávat. Pokud však tak neučiníte, budete vyzváni a budete nuceni se za své činy přivlastnit. Pokud se vám z toho třese v botách, vězte, že karta Spravedlnost není tak černobílá, jak si možná myslíte. Spravedlnost doprovází míra soucitu a porozumění, a přestože jste možná udělali něco, čeho litujete, tato karta naznačuje, že s vámi bude zacházeno spravedlivě a bez zaujatosti. Buďte připraveni převzít odpovědnost za své činy a nést odpovědnost za následné důsledky.

Pokud hledáte spravedlnost, pak je karta Spravedlnost pozitivním znamením, že bude skutečně vykonána. Můžete být součástí právního případu nebo čekat na konečný rozsudek soudů nebo řídícího orgánu či instituce. Brzy bude vynesen rozsudek. Jakmile je rozhodnutí učiněno, musíte ho přijmout a jít dál; se vzpřímenou kartou Spravedlnosti neexistují žádné opakování řízení ani druhé šance.

Karta Spravedlnost se často objevuje, když potřebujete udělat důležitou volbu s potenciálem dlouhodobých dopadů. Uvědomte si, jaký dopad budou mít vaše rozhodnutí na vaše blaho a blaho ostatních. Vybírejte vědomě tak, že se spojíte se svým vnitřním systémem vedení (svou intuicí) a požádáte o odpověď, která je nejvíce v souladu s nejvyšším dobrem ze všech. Buďte připraveni stát si za svými rozhodnutími, protože budete hnáni k odpovědnosti za vaše rozhodnutí. Musíte si položit otázku: Stojím si za svými rozhodnutími a přijímám důsledky svých činů? Pokud nemůžete, pak se ponořte hlouběji, ponořte se do stínu toho, co je správné a co špatné, dokud nenajdete místo, kde můžete stát v celistvosti a síle.

Spravedlnost je v jádru o hledání pravdy. Když budete zkoumat svou pravdu, zjistíte, že věci nejsou tak jasné, jak jste si mysleli. Buďte připraveni ponořit se do kalných vod a prozkoumat, co pro vás pravda znamená. Buďte si vědomi toho, co považujete za pravdivé a co považujete za spravedlivé a etické. Nemusí to být tak jasné, jak si myslíte, takže se připravte na výzvu a prozkoumejte nová území vašeho systému víry.

Spravedlnost obrácená

Justice Reversed může naznačovat, že vnitřně víte, že jste udělali něco, co není morálně správné. Ostatní to možná ještě nevidí, takže máte na výběr: můžete to skrýt a doufat, že se to nikdo nedozví, nebo se můžete přiznat ke svým chybám a podniknout cílené kroky k vyřešení situace. Ať už si vyberete cokoli, budete muset žít s následky na svém svědomí, takže řiďte se tím, co uznáte za vhodné.

Podobně Justice Reversed naznačuje, že nejste ochotni nést plnou odpovědnost za své činy a můžete se pokusit ‚uhnout kulce‘ a obviňovat ostatní ze svých chyb. Jste neupřímní k sobě a ostatním – a vaše neochota dívat se za své vlastní strachy a ego vás zaslepuje vůči širší lekci. Zhodnoťte svou situaci ještě jednou, tentokrát s úmyslem zjistit, kde můžete přijmout odpovědnost. Jakmile uznáte, kde jste udělali chybu, udělejte vše pro to, abyste ji znovu napravili. Tím se zbavíte jakékoli viny nebo studu a zmocníte se k lepším rozhodnutím.

Když je spravedlnost obrácena, může to znamenat, že váš vnitřní kritik je v plné síle. Možná hodnotíte každý svůj pohyb a tvrdě na sebe padáte, když uděláte chybu. Pokud to rezonuje, začněte z místa odpuštění a sebepřijetí. Ukažte si trochu laskavosti a soucitu s vědomím, že všichni děláme chyby. Poděkujte svému vnitřnímu kritikovi za to, že vnesl tento soukromý úsudek do vašeho vědomého vědomí, a věřte, že ho nyní můžete odstranit.

princ William Kate Middleton je těhotná

Pokud děláte důležité rozhodnutí, které ovlivní ostatní, uvědomte si, že se držíte jakýchkoli předsudků nebo zaujatosti, které by vaše rozhodnutí mohly nespravedlivě ovlivnit. Možná budete muset získat více informací, abyste učinili vyvážené rozhodnutí nebo posvítili na své vlastní osobní úsudky.

Pokud jste zapojeni do právní záležitosti, můžete se obávat nespravedlivého výsledku nebo zpochybnit konečný rozsudek a zpochybnit právní proces. Mohou nastat právní komplikace nebo něco, co brání výkonu spravedlnosti.